Calitatea în educaţie

Conform Cadrului Naţional de Calificări Profesionale, calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învăţământului şi formării profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. Controlul calităţii include activităţile operaţionale desfăşurate pentru îndeplinirea cerinţelor de calitate prin reglementarea performanţelor. Este un proces de menţinere a standardelor, şi nu de creare a acestora. Asigurarea calităţii include procesele planificate şi sistematice necesare asigurării unui grad adecvat de încredere că oferta de învăţământ profesional va satisface cerinţele de calitate specificate. Activităţile de asigurare a calităţii nu controlează în mod direct calitatea. Acestea implică de obicei autoevaluarea organizaţiei pe baza unor standarde prestabilite. Prin urmare, aceste activităţi stabilesc capacitatea organizaţiei de a furniza calificări profesionale la un anumit standard.

Ghid realizat in scoala

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC)
  • Macra Claudia - reprezentant al Consiliului Municipal Arad
  • Alboni Estela Ruxana - responsabil comisie
  • Crişan Violeta - membru
  • Şodinca Alina- membru
  • Ţăndău Ovidiu - reprezentant al sindicatului
  • Medres Cătălin - reprezentant al elevilor
  • Dărău Natalia - reprezentant al părinţilor

Comisii şi consilii
Regulamentul de funcţionare